De partners van CaGeWeB

De Provincie Oost-Vlaanderen steunt CaGeWeB vzw financieel reeds sedert jaren en bejegent de vereniging steeds met veel sympathie. Zowel voor het conversieproject als voor de verdere uitbouw en het onderhoud van de webcatalogus is de Provincie sinds 1999 als voornaamste mecenas opgetreden. Bovendien kan er op de website van de centrale catalogus van openbare bibliotheken in Oost-Vlaanderen OVINOB gezocht worden binnen CaGeWeB.

Ook de Stad Gent heeft CaGeWeB altijd een warm hart toegedragen met het oog op de conservatie en ontsluiting van waardevol Gents erfgoed. Het digitaliserings- en ontsluitingsproject kan dan ook rekenen op belangrijke subsidies van de Stad. Gent Cultuurstad vzw werd in 2000 opgericht om het tussen de Stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks afgesloten Convenant Cultureel Erfgoed uit te voeren. Via een projectmatige samenwerking met diverse partners stimuleert Gent Cultuurstad zowel de dialoog tussen specialist en publiek als de samenwerking tussen de verschillende erfgoedsectoren. Vanuit deze doelstellingen lag het ondersteunen van CaGeWeB voor de hand, omdat beiden streven naar het optimaliseren van de ontsluiting en uitstraling van de indrukwekkende collecties van Gentse archieven, bibliotheken en musea.

De Universiteit Gent, in het bijzonder de Universiteitsbibliotheek, was al betrokken bij het ontstaan van CaGeWeB in 1979. De eerste voorzitter van CaGeWeB en initiatiefnemer voor de realisatie van de steekkaartencatalogus was wijlen dr.E.Wille, ere-conservator van de Universiteitsbibliotheek. De Universiteitsbibliotheek speelt nu een cruciale adviserende en ondersteunende rol in het conversie- en ontsluitingsproject.