Erfgoedhuis Zusters van Liefde JM (ZVL)

Brandweerstraat 6, 9000 Gent
e-mail: info@erfgoed.zvl.org
contact: An Vandenberghe
tel: +32 (0)9 235 82 32
home: http://www.erfgoedhuis-zljm.org/

Het Erfgoedhuis ǀ Zusters van Liefde JM bewaart en ontsluit de geschiedenis van de Zusters van Liefde van Jezus & Maria (°1803). Naast archieven, foto's (meer dan 120.000), voorwerpen en kunstobjecten, bezit het Erfgoedhuis ook een bibliotheek. Deze bibliotheek bestaat uit een handbibliotheek met boeken, tijdschriften en studentenscripties over de Zusters van Liefde en hun talrijke realisaties in het onderwijs, de gezondheids- en welzijnssector. We bewaren ook een erfgoedbiliotheek met boeken van de opeenvolgende mannelijke oversten. Deze werken die terugggaan tot de 17de, 18de en 19de eeuw zijn vooral van religieus-filosofische inslag.

Enkel raadpleging ter plaatse. Publicaties worden niet uitgeleend. Scannen of kopiëren is mogelijk.

Elke werkdag open tussen 9:00 en 16:30 (na afspraak).