Dienst Monumentenzorg en Architectuur stad Gent (DM&A)

Adres
Veldstraat 55, 9000 Gent
Tel.: 09 269 37 43
E-mail: monumentenzorgarchitectuur@stad.gent

Contactpersonen
Directeur : Dirk Boncquet
Contact : Anne-Marie Verhofsté

Collectie & dienstverlening
De bibliotheek van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur (DM&A) beschikt over een zevenhonderdtal boeken en een reeks gespecialiseerde tijdschriften over monumentenzorg, monumenten, stedelijke architectuur, ruimtelijke ordening, (kunst)geschiedenis, kerkelijke en burgerlijke bouwkunst enz. De DM&A streeft naar een zo volledig mogelijke collectie met als zwaartepunt Gent. Deze collectie wordt aangevuld door werken over specifieke onderwerpen zoals schrijnwerk en (winkel)interieurs. De DM&A geeft ook eigen publicaties uit over zeer gevarieerde onderwerpen die alle gaan over de werkterreinen van de Dienst.Vooral oudere werken over bijv. restauraties aan monumenten zijn niet of heel moeilijk te vinden in andere bibliotheken.
Enkel raadpleging ter plaatse, publicaties worden niet uitgeleend. Fotokopiëren is mogelijk.

Openingsuren
Toegankelijk na afspraak