BGc: Conservatorium Gent

Adres
De Wijnaert
Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent
tel: 09 243 36 70
mail: bibcons@hogent.be

Contactpersonen
Roos Van Driessche (bibliothecaris) - 09 243 36 71
Wim T'Hooft (archivaris) - 09 243 36 72

Collectie & dienstverlening
De Bibliotheek van het Conservatorium (opgericht als Conservatoire Communal de la Ville de Gand in 1835, met voorgeschiedenis teruggaand tot 1649) herbergt bijna 200.000 titels, goed voor ca. 1,8 lopende km. Ze herbergt voornamelijk partituren naast muziekpedagogische werken, methodes, studies voor instrument en stem, notenleer. Tot de preciosa behoren ongetwijfeld de werken van Gentse en met Gent verbonden componisten als Buyst, De Sutter, De Volder, Fémy, Ghys, Hanssens, Lunssens, Mathieu, Mengal, Miry, Roels, Samuel, Torck, Van Duyse, Verschraegen, Vignery, Waelput … naast zeldzame oude drukken w.o. Praetorius’ Syntagma Musicum uit 1615, historische uitgaven van composities van C. Ph. E. Bach, Corelli, Couperin, Gluck, Grétry, Haydn, Loeillet, Lully, Mozart, Pleyel, Purcell, Rameau, Viotti … Ook het hedendaagse repertoire is rijkelijk vertegenwoordigd met werken van Berio, Cage, Kagel, Tippett, Wolff enz. en uiteraard met muzikaal erfgoed van eigen bodem (Coppens, Coryn, De Smet, Goeyvaerts, Goethals, Laporte, Nuyts, Posman …) Naast deze primaire bronnen is ook de vakliteratuur overvloedig aanwezig: wetenschappelijke studies in monografieën, reeks-, verzamel-, encyclopedische en naslagwerken, tijdschriften, woordenboeken, bio-bibliografieën over muziek, muziekgeschiedenis, muziektheorie en -notatie, muziekvormen, genres, organologie, geluidsleer, muziekonderwijs, etnische muziek, jazz … tenslotte ook vakliteratuur m.b.t. de aanverwante disciplines: (kunst)geschiedenis, plastische kunsten, scenische kunsten, cultuur, esthetica, psychologie, filosofie, pedagogie, letterkunde... Dit alles wordt zowel in papieren als in digitale vorm verworven; ook het elektronische informatie- en kennisaanbod wordt permanent onderhouden. Tenslotte bezit het Conservatorium talrijke audiovisuele materialen (AVM), archivalia, artistieke objecten, iconografisch materiaal. Met het oog op conservatie worden onze meest kwetsbare collectiestukken gescand. Meerdere projecten verlopen in samenwerking met andere Conservatoria, al dan niet met overheidssteun.

Openingsuren
MA: 09:00-17:00
DI: 09:00-17:00
WO: 09:00-18:00
DO: 09:00-15:00
VR: 09:00-17:00