Meer achtergrond bij CaGeWeB

Gent geniet faam als stad met een rijk historisch, cultureel en artistiek verleden. Daarvan getuigen ook de indrukwekkende collecties die Gentse archieven, bibliotheken en musea door de eeuwen heen hebben opgebouwd. Niettemin leeft bij deze culturele instellingen het gevoel dat veel van die collecties nog onvoldoende bekend zijn.

Om daar gezamenlijk iets aan te doen, hebben [een 20-tal archieven, bibliotheken en musea] zich in 1979 verenigd als CaGeWeB (Catalogus Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken). Vanaf dat jaar stuurde elke deelnemende instelling een exemplaar van haar ter plaatse aangemaakte titelbeschrijvingen door naar een centraal bestand, dat opgesteld werd in de cataloguszaal van de Gentse universiteitsbibliotheek. Zodoende werd, dankzij verschillende B.T.K.-projecten en de inzet van de betrokken verantwoordelijken, een overkoepelende catalogus van meer dan 350.000 steekkaarten gerealiseerd. Het initiatief tot de creatie van dit op wetenschappelijk en informatief-documentair vlak bijzonder waardevolle werkinstrument ging uit van wijlen dr. E. Wille, ere-conservator van de Universiteit Gent. Ook het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en de Stad Gent hebben een substantiële rol gespeeld in dit ambitieuze project. Een bijzondere vermelding verdient ook dhr. De Grauwe, die zich jarenlang vrijwillig ingezet heeft voor de aanvulling en recollering van de catalogus.

In het huidige digitale tijdperk voldoet een steekkaartencatalogus steeds minder aan de verwachtingen op het gebied van ontsluiting en consulteerbaarheid. De beperkte toegankelijkheid van de CaGeWeB catalogus staat ook haaks op de interesse die nu reeds in binnen- en buitenland voor de collecties bestaat. Bovendien zou voor het Gentse onderwijs de mogelijkheid tot intensieve kennismaking met het verleden en de rijkdommen van de stad boeiende perspectieven bieden. Tot slot kan ook het brede publiek kennis nemen van dit wezenlijke onderdeel van het collectieve Oost-Vlaamse geheugen.

Gesteund door een aantal [partners](/pages/partners) ging CaGeWeB daarom in het najaar van 1999 van start met een ambitieus conversieproject voor de digitalisering van de steekkaartencatalogus en de ontsluiting ervan op het World Wide Web. De resultaten hiervan vindt u op deze website.

Vanaf 2007 werd ook begonnen met het integreren van de recente aanwinsten van de verschillende bibliotheken. Deze aanwinsten waren immers niet meer ontsloten in de steekkaartencatalogus. Zo werden de volledige catalogi van de Augustijnen en het Liberaal Archief overgenomen van het Libis-netwerk. Verder werd ook de snelinventaris van KANTL opgenomen (zo'n 9000 werken), alsook de databank van het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling (12.000 records). In 2007 trad ook de Gidsenbond van Gent en Oost-Vlaanderen (GOV) toe. Het Industriemuseum - voorheen Museum over Industrie, Arbeid en Textiel (MIAT) - en het OCMW-archief traden toe in 2008. De nieuwste toegetreden leden zijn het Huis van Alijn, de Dienst Monumentenzorg en archeologie, de bibliotheek van het Museum Dr. Guislain en als laatste het Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus & Maria (ZVL).

Links