Almanach ofte oprechten Venetiaenschen hemel-meter, voor het [schrickel-]jaer [...] Ghecalculeert ende precijs gestelt op den meridiaen van Ghendt, midtsgaders het bisdom deser stede ende d'omliggende plaetsen

Type:
boek
Titel:
Almanach ofte oprechten Venetiaenschen hemel-meter, voor het [schrickel-]jaer [...] Ghecalculeert ende precijs gestelt op den meridiaen van Ghendt, midtsgaders het bisdom deser stede ende d'omliggende plaetsen
Auteur:
Caesmes, Theodor
Jaar:
1668
Onderwerp:
Almanacs, Dutch
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Te Ghendt : by Bauduyn Manilius [...], 1668-1701
Plaatsnummer:
Samenvatting:
Chronycke ofte Cort verhael vande principaelste gheschiedenissen. - Met apart titelbl. [1669, 1674, 1680, 1686-1690, 1692, 1694-1699], Het groote cyffer-getal van een-mael een, dienstig voor alle persoonen [1683, 1688, 1690, 1694, 1696-1697, 1701], Kort begryp vande nieuwe valuatie ofte waerderinghe der munte. - Met apart titelbl. [1692], Prognosticatie ofte oprechten Venetiaenschen hemel-meter, voor het [schrickel-]jaer ... Ghecalculeert ende precijs gestelt op den meridiaen van Ghendt, midtsgaeders het bisdom deser stede ende d'omligghende plaetsen. - Met apart titelblad [1668-1669, 1675-1676, 1686-1692, 1694-1699, 1701], Tafel-boecxken ofte reductie van courant tot wissel-gheldt. - Met apart titelbl. [1690]
Nota:
Uitgever varieert: 1684 weduwe van Bauduyn Manilius; vanaf 1686 Hendrick Saetreuver
Permalink:
http://cageweb.be/catalog/cgw01:000318010